Tour Du Lịch Sài Gòn Giỗ Tổ Hùng Vương 2016

Khám Phá Địa Đạo Củ Chi - Nửa Ngày

Thời gian: Nửa ngày

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 08h30 - 14h30)

Phương tiện: Đi xe về xe

Lịch trình: Sài Gòn - Củ Chi - Sài Gòn

Khám Phá Địa Đạo Củ Chi - Nửa Ngày

Thời gian: Nửa ngày

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 08h30 - 14h30)

Phương tiện: Đi xe về xe

Lịch trình: Sài Gòn - Củ Chi - Sài Gòn

Khám Phá Địa Đạo Củ Chi - Nửa Ngày

Thời gian: Nửa ngày

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 08h30 - 14h30)

Phương tiện: Đi xe về xe

Lịch trình: Sài Gòn - Củ Chi - Sài Gòn

Tham Quan Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh - Địa Đạo Củ Chi 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 08h30 - 18h30)

Phương tiện: Đi xe về xe

Lịch trình: Sài Gòn - Tây Ninh - Củ Chi - Sài Gòn

Tham Quan Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh - Địa Đạo Củ Chi 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 08h30 - 18h30)

Phương tiện: Đi xe về xe

Lịch trình: Sài Gòn - Tây Ninh - Củ Chi - Sài Gòn

Tham Quan Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh - Địa Đạo Củ Chi 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 08h30 - 18h30)

Phương tiện: Đi xe về xe

Lịch trình: Sài Gòn - Tây Ninh - Củ Chi - Sài Gòn

Tham Quan Sài Gòn - TP. HCM 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 08h30 - 16h30)

Phương tiện: Đi xe về xe

Lịch trình: Sài Gòn

Tham Quan Sài Gòn - TP. HCM 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 08h30 - 16h30)

Phương tiện: Đi xe về xe

Lịch trình: Sài Gòn

Tham Quan Sài Gòn - TP. HCM 1 Ngày

Thời gian: 1 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày (Từ 08h30 - 16h30)

Phương tiện: Đi xe về xe

Lịch trình: Sài Gòn

Tour Du Lịch Cần Thơ – Cà Mau 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Lịch trình: Đón sân bay Cần Thơ – Cà Mau – Cần Thơ

Tour Du Lịch Cần Thơ – Cà Mau 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Lịch trình: Đón sân bay Cần Thơ – Cà Mau – Cần Thơ

Tour Du Lịch Cần Thơ – Cà Mau 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Đi xe về xe

Lịch trình: Đón sân bay Cần Thơ – Cà Mau – Cần Thơ

Tour Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Đi Máy Bay - Về Máy Bay

Lịch trình: Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long

Tour Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Đi Máy Bay - Về Máy Bay

Lịch trình: Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long

Tour Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Hàng ngày

Phương tiện: Đi Máy Bay - Về Máy Bay

Lịch trình: Sài Gòn - Hà Nội - Hạ Long

Vietfuntravel support

ĐANG CHUYỂN TRANG ĐÍCH

Thực hiện sau 5 giây...

LÊN ĐẦU TRANG