Tour Du Lịch Phan Thiết Giỗ Tổ Hùng Vương 2016

Tour Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà - Lâu Đài Vang 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (5,19/12/2015) (Từ 5h30 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn – Phan Thiết – Sài Gòn

Tour Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà - Lâu Đài Vang 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (5,19/3/2016) (Từ 5h30 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn – Phan Thiết – Sài Gòn

Tour Phan Thiết - Hải Đăng Kê Gà - Lâu Đài Vang 2 Ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (5,19/3/2016) (Từ 5h30 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn – Phan Thiết – Sài Gòn

Tour Du Lịch Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (12,26/12/2015)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Mũi Né - Sài Gòn

Tour Du Lịch Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (12,26/3/2016)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Mũi Né - Sài Gòn

Tour Du Lịch Phan Thiết - Mũi Né 2 ngày 1 Đêm

Thời gian: 2 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (12,26/3/2016)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Mũi Né - Sài Gòn

Tour Du Lịch Phan Rang 3 ngày 2 đêm

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Rang - Sài Gòn

Tour Du Lịch Phan Rang 3 ngày 2 đêm

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Rang - Sài Gòn

Tour Du Lịch Phan Rang 3 ngày 2 đêm

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Thứ 6 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Rang - Sài Gòn

Tour Du Lịch Phan Thiết - Phan Rang 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Thứ Sáu Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Thiết - Phan Rang - Vĩnh Hy - Ninh Chữ - Sài Gòn

Tour Du Lịch Phan Thiết - Phan Rang 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Thứ Sáu Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Thiết - Phan Rang - Vĩnh Hy - Ninh Chữ - Sài Gòn

Tour Du Lịch Phan Thiết - Phan Rang 3 Ngày

Thời gian: 3 Ngày

Khởi hành: Thứ Sáu Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Thiết - Phan Rang - Vĩnh Hy - Ninh Chữ - Sài Gòn

Tour Du Lịch Phan Thiết - Đà Lạt 4 Ngày

Thời gian: 4 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Thiết - Đà Lạt - Sài Gòn

Tour Du Lịch Phan Thiết - Đà Lạt 4 Ngày

Thời gian: 4 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Thiết - Đà Lạt - Sài Gòn

Tour Du Lịch Phan Thiết - Đà Lạt 4 Ngày

Thời gian: 4 Ngày

Khởi hành: Thứ 7 Hàng Tuần (Từ 5h15 Sáng)

Phương tiện: Đi Xe - Về Xe

Lịch trình: Sài Gòn - Phan Thiết - Đà Lạt - Sài Gòn

Vietfuntravel support

ĐANG CHUYỂN TRANG ĐÍCH

Thực hiện sau 5 giây...

LÊN ĐẦU TRANG