Xây dựng thương hiệu từ du lịch biển Ninh Thuận

  • Wed, 12/06/2013

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo về “Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020” và xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận năm 2011.

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo về “Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020” và xúc tiến đầu tư vào Ninh Thuận năm 2011.

Tại buổi họp báo, ông Đỗ Nhất Hoàng - Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: Ninh Thuận là tỉnh đầu tiên trong cả nước mạnh dạn thuê tư vấn nước ngoài Tập đoàn Monitor của Mỹ và Arup của Anh lập chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030, với tư duy mới, có tầm nhìn chiến lược khác biệt, có tính cạnh tranh cao, từ đó tạo động lực bức phá cho phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Việc lập các quy hoạch này đã có sự phân tích, đánh giá đầy đủ, chính xác thực trạng những hạn chế, thách thức; phát hiện những tiềm năng, lợi thế riêng có của tỉnh, từ đó gắn với chiến lược, quy hoạch phát triển chung của cả nước và vùng Nam Trung Bộ để lựa chọn những lĩnh vực, vùng lãnh thổ ưu tiên, có lợi thế so sánh để đầu tư phát triển.

Danh mục dự án dự kiến kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn từ nay đến năm 2015 cũng đã được công bố với 46 dự án thuộc các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực du lịch.

Trên địa bàn Ninh Thuận, có nhiều công trình văn hóa, các di tích lịch sử đang được bảo tồn, nhiều lễ hội văn hóa đặc thù của dân tộc Chăm được gìn giữ. Đó là những giá trị văn hóa phi vật thể phong phú, đa dạng, những vốn quý, góp phần quan trọng trong phát triển du lịch văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Ninh Thuận cũng chú trọng phát triển du lịch biển, với khâu đột phá là hình thành 5 khu du lịch biển gồm: Khu du lịch Bình Tiên, Bình Tiên - Vĩnh Hy, Bình Sơn - Ninh Chữ, Mũi Dinh, Cà Ná.

Trong đó Khu du lịch trọng điểm làm động lực là khu du lịch Bình Tiên - Vĩnh Hy, Bình Sơn - Ninh Chữ để xây dựng thương hiệu cho du lịch Ninh Thuận với một số khu du lịch cao cấp và khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 - 5 sao, có thể tổ chức các sự kiện tầm quốc gia và khu vực, trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, tỉnh sẽ sử dụng vốn của trung ương vào các hạ tầng trọng điểm như năng lượng hạt nhân, hạ tầng giao thông, liên kết vùng..., còn các mục tiêu phát triển khác, tỉnh sẽ kêu gọi các nguồn vốn xã hội, của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ninh Thuận dành ưu đãi đặc biệt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các nhà đầu tư sẽ được ưu đãi về thuế, đất, cho thuê đất và giao đất; đặc biệt là các thủ tục hành chính sẽ được tiến hành nhanh gọn.

Nhận xét
Vietfuntravel support

ĐANG CHUYỂN TRANG ĐÍCH

Thực hiện sau 5 giây...

LÊN ĐẦU TRANG